Informacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa „U Grzesia” Grzegorz Piotrowicz, Skolity 30A 11-008 Świątki. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Firmie Handlowo-Usługowej „U Grzesia” Grzegorz Piotrowicz jest Warmia Inkaso Group Sp. z o.o., Tel.517 109 217 e-mail iod@warmiankaso.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyrobienia biletu miesięcznego.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

– Firma Handlowo-Usługowa „U Grzesia” Grzegorz Piotrowicz,

– podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wyrobienia biletu miesięcznego. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Start typing and press Enter to search